Geschiedenis

De historie van Quik B.V. gaat terug tot eind 1800 toen Hendrik Jan Quik (overgrootvader huidige eigenaar) het boerenbedrijf overnam van zijn schoonvader. Dit bedrijf was een gemengd bedrijf met landbouw en veeteelt, gevestigd in Hedel.

Begin 1900 werd er begonnen met fouragehandel in hooi en stro en behoorde ook loondorsen voor derden tot de werkzaamheden. In 1910 werd er een weegbrug (max. 5.000 kg) gebouwd voor het wegen van hooi en stro.

In 1932 heeft zoon Arien Jan Quik een windmolen gekocht voor het malen van graan; er werd met handel in kunstmest en loonmalen voor boeren gestart. In 1939 kwam het maken van mengvoeders daar ook bij.

In 1945 startte A.J. Quik met een groothandel in granen (via de graanbeurs). Door een toenemende vraag naar kippenvoer had men gepunte haver nodig, daardoor werd er besloten om haver te gaan punten. In 1950 kwam zoon Willem Adrianus Quik het bedrijf versterken.

Doordat het graan steeds vaker per schip werd aangevoerd moest er gezocht worden naar een andere locatie. Deze werd gevonden in Nijmegen. Aan de Waalkade in Nijmegen (1956) werd een pand gekocht waar schepen konden worden gelost en bulkauto's konden worden geladen. Quik bleef haver punten tot 1958, toen ging men volledige legkorrels maken, er was geen gepunte haver meer nodig.

In 1965 werd er flink geïnvesteerd. Een nieuwe weegbrug werd aangeschaft, maar ook richtte Willem Adrianus Quik zijn eigen transportbedrijf op. De nieuwe weegbrug had een weegvermogen van 60.000 kg waarmee ook voor derden werd gewogen. De volgende activiteiten werden dus verricht: transport, graanhandel, wegen voor derden en op- en overslag.

Een van de kernactiviteiten van Quik, de graanhandel, werd verder uitgebouwd. Er kwam van overheidswege vraag naar het denatureren van tarwe. Het denatureren is het ongeschikt maken voor menselijke consumptie en dit werk kon, met een paar aanpassingen, uitstekend worden verricht in het pand in Nijmegen. Eind 1973 besloot de overheid dat het denatureren overbodig was, door de subsidie rechtstreeks aan de boeren te betalen.

In 1974 kwam er een vetsmelterij met een vraag. Zij had twee proefvrachten gebroken kanenkoeken verkocht aan Engeland, maar het bedrijf kon dit echter niet zelf breken en opzakken. Quik werd gevraagd en na een paar investeringen heeft men dit verricht. Omdat het denatureren afgelopen was, kon dit loonwerk worden aangenomen.

De tweede partij kanenkoeken werd echter geannuleerd, maar omdat er veel tijd en geld in dit project gestoken was, werd daarop besloten die tweede partij zelf aan te kopen. Zo is de handel en bewerking van dierlijke eiwitten ontstaan en tot op heden een van de kernkwaliteiten van Quik BV. De dierlijke eiwitten werden voor een gedeelte gebruikt voor veevoer en het grootste gedeelte voor hondenvoer.

Het pand aan de Waalkade was echter niet geschikt voor de verwerking van dierlijke eiwitten. In 1980 is er dan ook begonnen met de nieuwbouw aan de Metaalweg 31 in Weurt bij (Nijmegen). Hier werd voor de derde keer een nieuwe weegbrug aangeschaft, die uiteindelijk uitgebreid werd naar een weegvermogen van 70.000 kg.

In 1984 kwam de vierde generatie Arien Jan Quik jr. in loondienst bij firma W.A. Quik. Er kwam steeds meer vraag naar kanenmeel in bulk. Toen werd dan ook in 1986 besloten een silohal te bouwen. In deze silohal werden 4 silo's voor bulkverlading geplaatst en was er bovendien extra ruimte om in de toekomst meer silo's te kunnen plaatsen.

Na 4 jaar in loondienst te zijn geweest, werd besloten dat zoon Arjan Quik, met het oog op de toekomst, zijn eigen bedrijf binnen het bedrijf van zijn vader zou oprichten. Zo ontstond Groothandel A.J. Quik. Een andere belangrijke activiteit was het maken van een eiwit-vetmix met een vetgehalte van 50%. Dit was namelijk een fantastisch product voor kleine mengvoederbedrijven die geen vettank hadden, maar hadden wel behoefte aan een verwerkbaar product met een hoog vetgehalte.

De vraag naar kanenmeel werd steeds groter zodat er meer silo-ruimte nodig was. Er zijn dan ook in 1992 twee silo's bijgeplaatst voor snellere bulkverlading. Ook werd er een metaaldetector geplaatst, die alle non-ferro metalen verwijdert. Dit was nodig omdat er steeds meer RVS gebruikt werd bij vetsmelterijen. Tevens is er in dat jaar een nieuwe hamermolen geplaatst.

In 1994 zijn er vier grote grondstofsilo's geplaatst en een losinstallatie voor het ontvangen van bulkgoederen. Dit kwam omdat er steeds meer smelterijen moesten stoppen in verband met strengere milieueisen. Hierdoor bleven de grotere smelterijen over en die leverden alles aan in bulk.

Doordat het aanbod steeds groter werd aan producten en soorten, moest er steeds meer gemengd worden op eiwit - en vetgehalten. Een nieuwe menger met weger was het gevolg, zo kon ieder mengsel op gewicht gecontroleerd worden. Ook werd er in 1995 een nieuwe breker geplaatst. In 1997 is vervolgens het hele doseersysteem geautomatiseerd.

In 1999 zijn er drie grondstofsilo's geplaatst die tevens wegend zijn, de silohal staat inmiddels vol met vijftien silo's, waarmee in totaal achthonderd ton (800.000 kg) opgeslagen kan worden!

Per 1 januari 2000 is W.A. Quik gestopt met zijn activiteiten en is door Arjan Quik zijn nieuwe bedrijf Quik B.V. opgericht. Er kwam steeds meer vraag naar kanenmeel in 25 kg zakken. Dit geschiedde voor een groot deel nog handmatig, echter door de toename van opzakwerk werd in 2000 een palletiseermachine aangeschaft. Deze machine stapelt automatisch de zakken op pallets.

Door steeds meer vraag naar opslagcapaciteit, is in 2004 een nieuwe opslaghal gebouwd.

Begin 2012 is er een nieuwe automatische installatie voor het wegen, vullen en sluiten van zakken geplaatst.

U ziet het, een prachtige historie waar we trots op zijn, Quik BV heeft bewezen mee te kunnen in een steeds veranderende markt! Wij zijn dan ook helemaal klaar voor de toekomst! Op alle vragen van vetsmelterijen en petfoodfabrieken kunnen wij een passend antwoord bieden.

Quik BV, een flexibele en betrouwbare partner! Toen, en nu!